با تشکر از صبوری شما . به زودی با خدمات بیشتر باز خواهیم گشت 


مشاوره و پشتیبانی فروش (۹ تا ۲۱)


۰۹۱۶۹۵۲۴۳۲۴


پیگیری سفارشات (ساعات کاری)


۰۹۳۳۹۱۷۰۰۳۰


شماره تلفن فروشگاه


۰۶۱۵۲۵۷۷۷۵۱


پست الکترونیکی فروشگاه


almasmalcom@gmail.com